Der er kommet øget fokus på platformsøkonomi, og derfor vil vi også dykke dybere ned i det her i artiklen. Når man taler om platformsøkonomi, så taler man helt automatisk om et tosidet marked. Begrebet dækker også over både de forretningsmodeller og økonomiske udvekslinger, der er på markedet. De er nemlig baseret på en platform, og denne platform fungerer som et mellemled. Dette mellemled finder sted mellem brugeren og ejeren.

I langt de fleste tilfælde vil der være tale om platformsøkonomier, der er internetbaserede. Det er nemlig på internettet, langt de fleste platforme findes. Har man interesse i den rivende udvikling, der er på det teknologiske marked, så kommer man ikke udenom dette begreb. Der er også en stigende tendens inden for området, og det ses, at flere og flere bliver interesserede i ikke bare at skabe platforme, men også i at benytte sig af platforme

Platformsøkonomi som begreb

I mange tilfælde ses det, at begrebet platformsøkonomi bruges som synonym med deleøkonomi. Men det kan dog tages op til diskussion, om disse begreber i bund og grund er identiske, når det kommer til stykket. Det er nemlig langt fra tilfældet i alle situationer, selvom det dog nogle gange også godt kan være en realitet. Når alt kommer til alt, så er platformsøkonomi et begreb, der dækker langt mere bredt.

Når det kommer til internetplatforme, så kan man blandt andet også nævne Den Blå Avis og eBay. Der er her ikke tale om såkaldte deleøkonomier, men derimod platforme hvor en køber og en sælger mødes. Det er en virksomhed, der står bag disse platforme, men den pågældende virksomhed har i sig selv ikke noget at sælge. Den stiller blot en platform til rådighed. Disse platforme er derfor en del af det, der betegnes som platformsøkonomien. Af andre populære platforme kan også nævnes Uber og GoMore.